Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Mitä on ratkaisukeskeinen lyhytterapia?

"Lyhytterapia on tavoitteellista työskentelyä asiakkaan toivomien asioiden käsittelyssä. Sillä pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja, auttamaan kriisivaiheiden yli ja tuottamaan tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia asiakkaan arjessa." (Siria)
 

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on

- tavoitteellista

- luottamuksellista

- positiivista ja eteenpäin vievää!

- tulevaisuuteen suuntautuvaa 

- asiakkaan vahvuuksiin ja                  voimavaroihin keskittyvää

- itsetuntoa vahvistavaa

- ennaltaehkäisevää            mielenterveystyötä (ennen kuin             tilanne muuttuu huonommaksi)            

-kustannustehokasta.  

Asiakaskäyntejä  1-20 kertaa. Yksikin kerta voi riittää


Ratkaisukeskeinen lyhytterapia ei ole 

- kela korvattavaa

- psykoterapiaa 

Mikäli lyhytterapia ei ole riittävää, ohjataan asiakas hakemaan apua psykoterapeutilta

 


Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

- on pohjakoulutukseltaan sosiaali-,       kasvatus-, tai terveysalan käynyt     ammattihenkilö

- on käynyt 2-vuotisen täydennyskoulutuksen. 

- on sitoutunut täydentämään omaa osaamistaan pysyäkseen lyhytterapeutin työssään ajan tasalla.