Seksuaalineuvonta

Neuvontaa seksuaalisuuden, seksin, sukupuolisuuden ja ihmissuhteiden kysymyksissä. Yksin, kumppanin tai perheenjäsenen kanssa.

Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä koko elämän ajan. 

Tähän kuuluu mm. seksuaalinen kehitys, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, sosiaalinen sukupuoli-identiteetti ja suvun jatkaminen. Seksuaalisuutta voidaan kokea ja ilmaista monin eri tavoin: asenteissa, arvoissa, uskomuksissa ja suhteessa itseen ja toisiin. 

Millaisia asioita seksuaalineuvonnassa voidaan käsitellä?

Seksuaalineuvontaan on turvallista tulla. Kaikkia aiheita ja teemoja käsitellään luottamuksellisesti. Mikään aihe ei ole liian nolo tai hävettävä. Käsiteltäviä asioita voi olla sukupuoli-identiteetti, haluttomuus, erektiohäiriöt, ikääntymisen ja sairastamisen tuomat vaikutukset seksuaalisuuteen jne. Seksuaalineuvontatilanteet ovat yksilöllisiä ja mukautuvat asiakkaan/asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Seksuaalineuvojan koulutus ja auktorisointi

Seksuaalineuvojalla on sosiaali- tai terveysalan pohjakoulutus. Tämän lisäksi on hän käynyt yksivuotisen täydennyskoulutuksen. Suomen seksologinen seura myöntää seksuaalineuvojalle auktorisoinnin, mikäli toteaa, että neuvojalla on riittävä koulutustausta, osaaminen ja työkokemus.